Změna velikosti písma

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Víkendové stanování, pátek 28.6. - neděle 30.6.2024, fotbalové hřiště ho Pazderně

Datum konání: 28. 6. 2024 - 30. 6. 2024

Plakat_Stanovani-28_06_24.jpg


Publikováno 17. 6. 2024 15:09

Zaběhnutý pes - hnědý labrador

Datum konání: 30. 6. 2024

Mezi obcemi Vícov a Holubice byl nalezen hnědý labrador – jedná se o psa (samce) ve věku asi 10 let. Je bez obojku a výrazných rozpoznávacích znaků. Pes je špinavý, kulhá a celkově není v dobrém fyzickém stavu. Nyní je umístěn na městském úřadě v Plumlově. Žádáme majitele psa nebo občany, kteří mají informaci o možném majiteli psa, o kontaktování starostky města Plumlov (na tel. č. 774 302 162) nebo starostky obce Vícov (na tel. č. 724 184 361).

labrador2.jpglabrador1.jpg


Publikováno 21. 6. 2024 13:21

Výzkum nářečí v naší obci, čtvrtek 11.7.2024 - hledáme dobrovolníky

Datum konání: 11. 7. 2024

Pro zajištění nářečního výzkumu, který bude v naší obci provádět Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, hledáme 4 dobrovolníky ochotné k přátelskému rozhovoru s dialektologem. Rozhovory budou probíhat dle přání dobrovolníků buď v prostorách obecního úřadu nebo v domácnosti. Zájemci o rozhovor se mohou přihlásit na obecním úřaděPodrobné informace k nářečnímu výzkumu jsou uvedeny na letáčcích níže:

Mapujeme_nareci_2024-letak.jpgNarecni_vyzkum_2024-podrobne_info.jpg


Publikováno 20. 6. 2024 11:15

Informace o přípravě posunu začátku vyučování v ZŠ Protivanov

Datum konání: 14. 7. 2024

ZS.jpgVážení rodiče, spoluobčané a přátelé ZŠ Protivanov,

dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o připravované významné změně v ZŠ Protivanov, ke které by mělo dojít, pokud se vše podaří, od začátku, popř. v průběhu školního roku 2024/25.

ZŠ Protivanov připravuje v novém školním roce významnou změnu, kterou je posun začátku vyučování z času 7:05 na 7:30. Pro mnohé z vás ani pro školu to není žádná novinka, v tomto čase začínalo vyučování v protivanovské škole od jejího založení po většinu její existence. Změna začátku vyučování je nyní ve fázi jednání o posunu příjezdu ranních autobusových spojů, které přiváží žáky na vyučování. Jednání jsou vedena s Olomouckým krajem, resp. jeho příspěvkovou organizací Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), která má na starosti koordinaci veřejné dopravy v našem kraji. Na schůzce se zástupci KIDSOK na konci května, které se zúčastnil pan ředitel ZŠ Protivanov spolu se starosty Protivanova, Nivy a Malého Hradiska byly projednány možnosti a podmínky změn jízdních řádů ranních autobusových spojů. Zde je třeba zdůraznit, že změna začátku vyučování bude proveden pouze za předpokladu, že dojde k dohodě s KIDSOK a příjezdy ranních autobusových spojů, kterými žáci přijíždějí na vyučování, budou posunuty. Pokud k dohodě a posunu autobusů nedojde, nedojde k posunu začátku vyučování.

Snahou vedení ZŠ Protivanov je pozdějším začátkem výuky zvýšit komfort dětí a jejich zdravý a přirozený vývoj. Doba, ve které děti ráno vstávají, k tomu zásadně přispívá. Jedná se o jednoznačně pozitivní krok vůči všem dětem, které základní školu navštěvují.

Vedení ZŠ Protivanov s podporou starostů Protivanova, Nivy a Malého Hradiska tedy žádá kraj zastoupený organizací KIDSOK o posunutí příjezdu autobusů do Protivanova ze směru od Malého Hradiska, Nivy a Bukové do časového intervalu mezi 7:10 – 7:20 hod. tak, aby vyučování mohlo začínat v 7:30 hod. (+/- 5 minut). Změny v časech odjezdů odpoledních spojů z Protivanova nejsou třeba. Díky posunutí začátku vyučování k 7:30 se pouze výrazně zkrátí čas, kdy žáci čekají na odjezd autobusů po skončení vyučování. Posunutí příjezdu ranních spojů do Protivanova by se odrazilo i na pozdějším příjezdu autobusů směřujících do Boskovic a Prostějova. Ve svém důsledku by to znamenalo, že studenti, kteří navštěvují středních školy v těchto městech, nepřijedou do měst okolo 7:20 a nebudou muset čekat na začátek vyučování, které začíná v 8:00 hod., 35 – 45 minut v létě v zimě. Jaký paradox, když si uvědomíme, že prostějovští a boskovští žáci a studenti teprve vstávají, když studenti z našich obcí vystupují v těchto městech z autobusu a děti na ZŠ Protivanov již 15 – 20 minut sedí v lavicích.

Jednání s krajem nejsou jednoduchá, avšak na tomto místě je třeba objektivně poznamenat, že krajští úředníci musejí při svých rozhodnutích brát v potaz, jak při daných ekonomických možnostech uspokojit optimálním způsobem přepravní potřeby obyvatel a dostupnost cílů cest, a to co možná nejefektivnějším způsobem. Proto bude KIDSOK přímo v autobusech organizovat průzkum a ptát se v dotaznících cestujících na jejich názor na změnu jízdního řádu autobusů. Může se tak stát, že několik málo studentů středních škol z Plumlova, Žďárné nebo Valchova bude rozhodovat o tom, v kolik hodin budou vstávat děti, které navštěvují ZŠ v Protivanově. Je třeba zdůraznit, že brzké ranní vstávání se netýká jen dětí, které do školy dojíždí, ale o všech 188 žáků ZŠ Protivanov, tedy i dětí z Protivanova. V tomto ohledu bych vás rád poprosil, vážení spoluobčané, o spolupráci a pomoc. Pro snadnější dosažení cíle bude třeba o chystaném průzkumu v autobusech informovat naše středoškoláky a jejich kamarády z okolních obcí dojíždějící do škol do Boskovic a Prostějova a požádat o je podporu a souhlas s posunem ranních spojů. Pokud bude výsledek ankety o posunu spojů mezi cestujícími pozitivní, bude podstatně jednodušší vyřešení tohoto problému.

Ředitelství ZŠ Protivanov si uvědomuje, že pro některé rodiče může být pozdější odjezd dětí do školy komplikací. Pokud by se vše podařilo, bude ve škole zřízena pro děti, které budou ve škole přítomny dříve před začátkem vyučování, ranní družina.

Krátké shrnutí na závěr:

Snahou je posunout začátek vyučování v ZŠ Protivanov na 7:30 z důvodu pozitivního vlivu na život dětí ve všech ohledech. Téměř polovinu žáků ZŠ Protivanov tvoří děti z Malého Hradiska, Bukové, Nivy, Drahan, Bousína a Lipové, proto je zásadní posun příjezdu autobusů z těchto obcí, aby posunutí začátku vyučování bylo přínosem pro všechny děti navštěvující ZŠ Protivanov bez rozdílu. Samozřejmostí bude zřízení ranní družiny, pokud to bude nutné. Tato změna by měla pozitivní dopad i na studenty středních škol, kteří by přijížděli do měst v rozumném čase bez nutnosti čekat 35 – 45 minut na začátek vyučování.

Posun ranních spojů bude pozitivním krokem pro všechny. Čím silnější bude náš hlas, tím jednodušší jednání s krajem budou.

Pavel Procházka, starosta


Publikováno 20. 6. 2024 8:41

Kamenictví Louha - prodloužení akce, hřbitov Malé Hradisko, 23.6. a 9.7.2024, 9:15 - 9:35

Datum konání: 9. 7. 2024

Kamenictví Louha-Informační leták_06-07_2024-1.jpg

Kamenictví Louha-Informační leták_06-07_2024-2.jpg


Publikováno 6. 6. 2024 16:43

Informace Újezdního úřadu Březina - zákaz volného pohybu psů ve vojenském újezdu

Datum konání: 30. 6. 2024

psi.jpgÚjezdní úřadu Březina důrazně upozorňuje všechny osoby pohybující se na území vojenského újezdu Březina, že volný pohyb psů je po celém prostoru vojenského újezdu přísně zakázán. Vzhledem k tomu, že se množí případy venčení psů mimo dočasně zpřístupněné prostory a mimo povolenou dobu vstupu, bude zpřísněna kontrolní činnost zaměřená na dodržování režimových a bezpečnostních opatření.

Současně Újezdní úřad Březina upozorňuje majitele psů, že je potvrzený výskyt vlka obecného a kříženců vlka na území újezdu, včetně případů fatálních útoků na zvěř.

 

V rámci zajištění bezpečnosti osob, zvířat a majetku, vyzývá Újezdní úřad Březina ke zvýšené opatrnosti při pohybu na území újezdu a důsledné dodržování režimových a bezpečnostních opatření.


Publikováno 3. 6. 2024 17:03

Uzavírání prostorů na území vojenského újezdu Březina v červnu 2024

Datum konání: 30. 6. 2024

Ohrožené_prostory-červen2024.pdf


Publikováno 1. 6. 2024

Prodej dřevěných briket RUF - 2MAX s.r.o., rozvoz až do domu v sobotu 28.9.2024

Datum konání: 28. 9. 2024

2MAX_prodej_briket-Protivanov+Hradisko-2024.jpg


Publikováno 28. 5. 2024 15:11

Uzavírka silnice III/37745 v obcí Krumsín - 2. 4. - 30. 6. 2024

Datum konání: 30. 6. 2024

Z důvodu výstavby kanalizace v obci Krumsín dojde v termínu od 2. 4. 2024 do 30. 6. 2024 k úplné uzavírce silnice III/37745 v obcí Krumsín.

Dotčené linky: 780430, 780433 - dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 780430, 780433, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780430

Dotčené spoje budou vedeny ze Soběsuk po III/37745 do Krumsína, obslouží náhradní zastávku Krumsín, u sv. Jana a budou pokračovat po III/37750 směr Prostějovičky s tím, že nebudou provádět závlek na zastávku Krumsín, u kostela.

Zastávka Krumsín, u kostela nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Krumsín, u sv. Jana nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/37750 do prostoru před budovu hostince č. p. 219, v opačném směru do prostoru v blízkosti RD č. p. 114, k náhradním označníkům.

Linka 780433

Dotčené spoje budou vedeny ze Soběsuk po III/37745 do Krumsína, obslouží náhradní zastávku Krumsín, u sv. Jana, otočí se v prostoru za obecním úřadem a budou pokračovat ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Krumsín, u kostela nebude obsluhována s náhradou v zastávce Krumsín, u sv. Jana přemístěné na silnici III/37750 do prostoru před budovu hostince č. p. 219, v opačném směru do prostoru v blízkosti RD č. p. 114, k náhradním označníkům.

Na dotčené linky 780430 a 780433 byly vypracovány návrhy výlukových jízdních řádů, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Návrhy výlukových jízdních řádů ke stažení:

Výlukový JŘ-lV_0780433.pdf

Výlukový JŘ-lV_0780430.pdf


Publikováno 13. 3. 2024 18:10

Kalendář svozu odpadů v roce 2024 - popelnice, plasty, papír a bioodpad

Datum konání: 31. 12. 2024

kalendář svozu odpadů 2024  - Malé Hradisko.jpg


Publikováno 30. 12. 2023 14:07

Novější 1