Změna velikosti písma

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Informace o přípravě posunu začátku vyučování v ZŠ Protivanov

Informace o přípravě posunu začátku vyučování v ZŠ ProtivanovDatum konání:
dnes

ZS.jpgVážení rodiče, spoluobčané a přátelé ZŠ Protivanov,

dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o připravované významné změně v ZŠ Protivanov, ke které by mělo dojít, pokud se vše podaří, od začátku, popř. v průběhu školního roku 2024/25.

ZŠ Protivanov připravuje v novém školním roce významnou změnu, kterou je posun začátku vyučování z času 7:05 na 7:30. Pro mnohé z vás ani pro školu to není žádná novinka, v tomto čase začínalo vyučování v protivanovské škole od jejího založení po většinu její existence. Změna začátku vyučování je nyní ve fázi jednání o posunu příjezdu ranních autobusových spojů, které přiváží žáky na vyučování. Jednání jsou vedena s Olomouckým krajem, resp. jeho příspěvkovou organizací Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), která má na starosti koordinaci veřejné dopravy v našem kraji. Na schůzce se zástupci KIDSOK na konci května, které se zúčastnil pan ředitel ZŠ Protivanov spolu se starosty Protivanova, Nivy a Malého Hradiska byly projednány možnosti a podmínky změn jízdních řádů ranních autobusových spojů. Zde je třeba zdůraznit, že změna začátku vyučování bude proveden pouze za předpokladu, že dojde k dohodě s KIDSOK a příjezdy ranních autobusových spojů, kterými žáci přijíždějí na vyučování, budou posunuty. Pokud k dohodě a posunu autobusů nedojde, nedojde k posunu začátku vyučování.

Snahou vedení ZŠ Protivanov je pozdějším začátkem výuky zvýšit komfort dětí a jejich zdravý a přirozený vývoj. Doba, ve které děti ráno vstávají, k tomu zásadně přispívá. Jedná se o jednoznačně pozitivní krok vůči všem dětem, které základní školu navštěvují.

Vedení ZŠ Protivanov s podporou starostů Protivanova, Nivy a Malého Hradiska tedy žádá kraj zastoupený organizací KIDSOK o posunutí příjezdu autobusů do Protivanova ze směru od Malého Hradiska, Nivy a Bukové do časového intervalu mezi 7:10 – 7:20 hod. tak, aby vyučování mohlo začínat v 7:30 hod. (+/- 5 minut). Změny v časech odjezdů odpoledních spojů z Protivanova nejsou třeba. Díky posunutí začátku vyučování k 7:30 se pouze výrazně zkrátí čas, kdy žáci čekají na odjezd autobusů po skončení vyučování. Posunutí příjezdu ranních spojů do Protivanova by se odrazilo i na pozdějším příjezdu autobusů směřujících do Boskovic a Prostějova. Ve svém důsledku by to znamenalo, že studenti, kteří navštěvují středních školy v těchto městech, nepřijedou do měst okolo 7:20 a nebudou muset čekat na začátek vyučování, které začíná v 8:00 hod., 35 – 45 minut v létě v zimě. Jaký paradox, když si uvědomíme, že prostějovští a boskovští žáci a studenti teprve vstávají, když studenti z našich obcí vystupují v těchto městech z autobusu a děti na ZŠ Protivanov již 15 – 20 minut sedí v lavicích.

Jednání s krajem nejsou jednoduchá, avšak na tomto místě je třeba objektivně poznamenat, že krajští úředníci musejí při svých rozhodnutích brát v potaz, jak při daných ekonomických možnostech uspokojit optimálním způsobem přepravní potřeby obyvatel a dostupnost cílů cest, a to co možná nejefektivnějším způsobem. Proto bude KIDSOK přímo v autobusech organizovat průzkum a ptát se v dotaznících cestujících na jejich názor na změnu jízdního řádu autobusů. Může se tak stát, že několik málo studentů středních škol z Plumlova, Žďárné nebo Valchova bude rozhodovat o tom, v kolik hodin budou vstávat děti, které navštěvují ZŠ v Protivanově. Je třeba zdůraznit, že brzké ranní vstávání se netýká jen dětí, které do školy dojíždí, ale o všech 188 žáků ZŠ Protivanov, tedy i dětí z Protivanova. V tomto ohledu bych vás rád poprosil, vážení spoluobčané, o spolupráci a pomoc. Pro snadnější dosažení cíle bude třeba o chystaném průzkumu v autobusech informovat naše středoškoláky a jejich kamarády z okolních obcí dojíždějící do škol do Boskovic a Prostějova a požádat o je podporu a souhlas s posunem ranních spojů. Pokud bude výsledek ankety o posunu spojů mezi cestujícími pozitivní, bude podstatně jednodušší vyřešení tohoto problému.

Ředitelství ZŠ Protivanov si uvědomuje, že pro některé rodiče může být pozdější odjezd dětí do školy komplikací. Pokud by se vše podařilo, bude ve škole zřízena pro děti, které budou ve škole přítomny dříve před začátkem vyučování, ranní družina.

Krátké shrnutí na závěr:

Snahou je posunout začátek vyučování v ZŠ Protivanov na 7:30 z důvodu pozitivního vlivu na život dětí ve všech ohledech. Téměř polovinu žáků ZŠ Protivanov tvoří děti z Malého Hradiska, Bukové, Nivy, Drahan, Bousína a Lipové, proto je zásadní posun příjezdu autobusů z těchto obcí, aby posunutí začátku vyučování bylo přínosem pro všechny děti navštěvující ZŠ Protivanov bez rozdílu. Samozřejmostí bude zřízení ranní družiny, pokud to bude nutné. Tato změna by měla pozitivní dopad i na studenty středních škol, kteří by přijížděli do měst v rozumném čase bez nutnosti čekat 35 – 45 minut na začátek vyučování.

Posun ranních spojů bude pozitivním krokem pro všechny. Čím silnější bude náš hlas, tím jednodušší jednání s krajem budou.

Pavel Procházka, starosta