Změna velikosti písma

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > SDH Malé Hradisko

SDH Malé Hradisko

Historie

Snaha o založení dobrovolné jednoty hasičské v Malém Hradisku je datována od 10.února 1887, kdy byly navrženy první stanovy. Tyto ale byly schváleny  až 14. října 1887 a spolu s žádostí o schválení činnosti jednoty byly zaslány okresnímu hejtmanství 15.10.1887.  Moravské místodržitelství 24.10.1887 založení hasičské jednoty schválilo, ale okresní hejtmanství zaslalo schválení zpět, jelikož žádost neobsahovala potřebné schválení obecním výborem a razítko. Moravské místodržitelství proto zaslalo dovětek, že hasičské stanovy schválí s definitivní platností až po doplnění souhlasu a razítka.

Toto se zřejmě nelíbilo  skupině občanů ze Skřivánkova a proto zaslali další stanovy jednoty hasičské spojených obcí Malé Hradisko a Skřivánkov. Tyto byly schváleny místodržitelstvím v Brně 4.ledna 1888. A toto datum je datem vzniku hasičské jednoty v Malém Hradisku. Prvními vůdčími osobnostmi byli bratři František (  velitel) a Pavel (předseda) Procházkovi a nadučitel Pavel Havelka (jednatel).  Pod jejich vedením se jednota organizačně upevnila a zaujala významné postavení ve veřejném životě obce, které má dodnes.

Účetní kniha z roku 1888 vypovídá o tom, že činnost od počátku byla velmi dobrá, podložená finančními příjmy (například dar 50 zlatých od císaře Františka Josefa I. a hraběte Alfons Mennsdorf - Pouilly věnoval 25 zlatých).  Již v roce založení byla zakoupena výzbroj a výstroj od firmy Smékal z Čech pod Kosířem za 209 zlatých. V roce 1891 byla pořízena od stejné firmy první hasičská stříkačka v ceně 700 zlatých.

V roce 1888 čítala jednota 15 členů, v roce 1898 jich již bylo 29. V první polovině dvacátých let minulého století (m.s.) se sbor postupně organizačně upevňoval a je pozoruhodné, že aktivitu neochromila ani hospodářská krize  ve 30. letech m.s.. Hasičský sbor se zúčastňoval všech akcí pořádaných obcí i jiných organizací. Zde je nutno ocenit jeho solidární vztah.
Svou největší zkoušku zažili členové v roce 1930, kdy zachvátil požár 5 domků ve Skřivánkově a posléze v červnu 1935, kdy shořelo 24 domů opět ve Skřivánkově a zasahovali zde i hasiči ze Sigmundovi továrny v Lutíně.

Po druhé světové válce, již 9. července 1945, se konala valná hromada za účasti 21 členů, kteří dali důvěru funkcionářům, jež vedli sbor v době okupace. Těm se podařilo zajistit v roce 1948 novou motorovou stříkačku a tato je do dnešního dne v provozu. O rok později, v roce 1949, zakoupil sbor první hasičské auto. Od těchto let započala snaha o postavení nové hasičské zbrojnice. Tento z počátku nesplnitelný sen se podařilo uskutečnit až v roce 1974. Obměna hasičského auta byla v roce  1963 zakoupením  vozu Tatra 805, v roce 1974se vozidlo vyměnilo za PRAGA V3S a v roce  1988  za AVIA FURGON 31, kterou hasiči upravili pro své potřeby.
Velký kus práce vykonali hasiči na úseku mládeže. Usilovná práce s mladými se jednotě nesporně rentuje, vždyť mnozí z těch, kteří začali v brzkém věku v jednotě pracovat, jsou nyní aktivními členy a členy výnoru Sboru dobrovolných hasičů.

Od roku 1956 do roku 1985 stál v čele hasičů Vojtěch Trunečka a jednatelem byl od téhož roku Antonín Rus. Po dostoupení z funkce předsedy byl novým zvolen pan Antonín Rus. Ten tuto funkci vykonával do roku 1995, kdy odstoupil z funkce a post předsedy vykonával dalších 10 roků František Komínek. Za aktivní podíl při rozvoji hasičů byli pan Trunečka i pan Rus vyznamenáni nejvyšším oceněním „Řádem sv. Floriana“ a titulem „Zasloužilý člen Svazu požární ochrany ČSSR“.  V posledních 40 letech se stále daří udržet členskou základnu okolo 70 členů.

Nynější složení výboru Sboru dobrovolných hasičů:
Starosta SDH: Vyskočil Pavel
Místostarosta: Novotný Jaroslav; Jednatel: Fiedler Marian
Velitel: Novotný Jaroslav ml.
Hospodářka: Svobodová Jana; preventista: Svoboda Vladimír
Referent mládeže: Vyskočil Pavel ml. Pospíšil Zdeněk č.p.6
Kontrolní komise:Tříska Jiří, Komínek František, 

Kulturní referent: Novotná Ilona; Materiálně tech.referent: Švec Josef 

Kronikář: Cetkovká Marie; Členové výboru: Švecová Radka,

Podzimní koho hry PLAMEN Malé Hradisko