Změna velikosti písma

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > TJ Sokol

TJ Sokol

http://www.fotbalhradisko.wz.cz/

TJ SOKOL Malé Hradisko 

V rozvíjení společenského, kulturního a tělovýchovného života v obci sehrála a sehrává důležitou roli tělovýchovná jednota Sokol. Tato byla v Malém Hradisku založena v roce 1911, kdy 29. ledna se konala ustavující schůze. Prvním starostou Sokola byl zvolen starosta obce, hostinský Alois Cetkovský. Jednota měla při založení 17 členů aktivních a dva přispívající. Cvičit se začalo v místní škole, v hostinci pana Cetkovského a v palírně Čeňka Novotného. Jednota se nesoustředila jen na cvičení, pořádala rovněž přednášky, občanům sloužila sokolská knihovna a členové založili divadelní kroužek.  Postupem času tato činnost vyústila v kolektivní sporty, zejména v zapojení se do fotbalového dění. Do roku 1962 byla činnost neorganizována. Ale i přes tuto skutečnost hrálo za místní fotbalové mužstvo (zejména v době 2. světové války) několik vynikajících hráčů  i z Prostějova (např. Gazda).  V tomto roce 1962 byl oficiálně založen fotbalový oddíl jež se  přihlásil do okresních soutěží. Činnost tohoto oddílu byla nepřetržitě vyvíjena až do roku 2006, kdy se nepodařilo sehnat potřebný počet hráčů a fotbalový oddíl se již nepřihlásil do soutěží roku 2006 - 7. Nejúspěšnější léta měli fotbalisté v době trénování pana Antonína Krista z Prostějova, doplněni o několik hráčů z jiných oddílů, zejména Čechovic (kteří v pozdějších letech tvořili jádro mužstva), slavili postup do okresního přeboru. Na tak malou vesnici to byl vynikající výsledek. Bohužel, odchody klíčových hráčů do mužstev vyšších soutěží a později malý výběr fotbalistů vytvořil předpoklad ukončení této historie fotbalu v Malém Hradisku.

K propagaci TJ SOKOL a též obce přispívá každoroční turnaj v malé kopané, pořádaný na místním hřišti klubem Peprmint  Prostějov, nebo poslední ročník časopisem Prostějovský večerník.

Významným předělem v činnosti tělovýchovné jednoty byl rok 1970, kdy byl založen lyžařský oddíl. V obci se našlo několik nadšenců  a tito doslova „na koleně“ vyrobili kotvový lyžařský vlek. K němu byli vystavěny dvě obslužné chaty a v roce 1978 tělovýchovná jednota na svahu položila umělý koberec (nyní již neexistuje). Původní vlek sloužil až do roku 1988, kdy byl vyměněn za výkonnější a bezpečnější. Pokud jsou příznivé sněhové podmínky, je tento i nyní v provozu.
Z občanů, jež se zasloužili o rozvoj tělovýchovné jednoty jmenujme především bývalého předsedu MNV pana Bedřicha Rusa, jež byl v čele od roku 1956 do svého úmrtí v roce 1980.

Složení nynějšího výboru Tělovýchovné jednoty SOKOL:

Předseda: Karel Milar, Malé Hradisko 31
Jednatel: Jana Svobodová , Malé Hradisko 76
Hospodářka: Dostálová Jarmila
Členové:  Žampach Miloš,  Milar Dušan, Grulich František,

Fotky

  • lyžařský areál
  • dětský den na hřišti - 2005
  • dětský den na hřišti - 2006

lyžařský areál dětský den na hřišti lyžařský areál dětský den na hřišti lyžařský areál dětský den na hřišti dětský den na hřišti dětský den na hřišti dětský den na hřišti